Pravoslávna cirkevná obec Nitra

POZOR ZMENA KONANIA BOHOSLUŽIEB

Náhradné bohoslužobné priestory, Mostná 13, Nitra

Kontakt

Duchovný správca: 

jerej Mgr. Lukáš Nováček
E-mail: pconitra@gmail.com

Bankové spojenie: SK9109000000005142101934

(Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Nitra)

IČO: 42202949