Pravoslávna cirkevná obec Nitra

Bohoslužobný program PASCHA 2019

25. 04. Veľký Štvrtok

17:00 Strasti Hospodni (12 strastných evanjelií)

26. 04. Veľký Piatok

17:00 Veľká večerňa s výnosom Plaščenice

27.04. Veľká Sobota

10:00 Krst

28.04. SVETLÉ CHRISTOVO VZKRIESENIE – PASCHA HOSPODŇA

10:00 Svätá litugia s posvätením košíkov

Kontakt

Miesto konania bohoslužieb: Kaplnka Vzkriesenia, Mestský cintorín, Cintorínska 1, Nitra

Duchovný správca: jerej Mgr. Lukáš Nováček
E-mail: pconitra@gmail.com

Bankové spojenie: SK9109000000005142101934 (Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Nitra)

IČO: 42202949