Pravoslávna cirkevná obec Nitra

Kontakt

Miesto konania bohoslužieb: Kaplnka Vzkriesenia, Mestský cintorín, Cintorínska 1, Nitra

Duchovný správca: jerej Mgr. Lukáš Nováček
E-mail: pconitra@gmail.com

Bankové spojenie: SK9109000000005142101934 (Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Nitra)

IČO: 42202949