Zbierka na nový chrám

S požehnaním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska začíname zbierku na stavbu nového pravoslávneho chrámu v Nitre. Nakoľko Mestské zastupiteľstvo dňa 05. 04. 2018 schválilo pozemok pre chrám stavba sa môže začať. Preto prosíme každého kto môže pomôcť o zaslanie ľubovolnej čiastky na náš farský účet aby sa mohlo uskutočniť toto krásne Božie dielo. Nech dobrotivý Hospodin odmení každého darcu.

Číslo účtu: SK9109000000005142101934 (Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Nitra)