Udelenie stavebného povolenia. Prosba o finančnú pomoc pri výstavbe chrámu

V súčasnosti má Pravoslávna cirkevná obec pridelený pozemok na výstavbu a administratívne a projekčné práce sa ukončili vydaním právoplatného stavebného povolenia. Teraz už nič nebráni samotnému budovaniu chrámu, iba nedostatok financií. Preto prosíme každého kto môže aby prispel akoukoľvek čiastkou na toto Božie dielo.

IBAN: SK91 0900 0000 0051 4210 1934

SWIFT: GIBASKBX